Hulpcomite Guatemala

De scholen

De scholen zelf, zijn ruime nette gebouwen en volledig door Hulpcomité Guatemala vzw gefinancierd. De bouwwerken hebben heel wat mensen uit de dorpen werk bezorgd. Behalve voor onderhoud, kosten van elektriciteit en water, noodzakelijk didactisch materiaal, worden ook de leerkrachten door de vzw betaald.

Colegio privado Mixto San Andres

Gebouwd in 1995

Kleuter-, lager-, en middelbaar onderwijs, en opleidingen elektriciteit, automechanica, confectie/kok

Instituto Mixto de Educación Basica Joya Grande

Gebouwd in 2003

Enkel middelbaar onderwijs

Centro educativo Nuevo Amanecer in

Santa Cruz Balanya

Gebouwd in 2004

Kleuter-, lager-, en middelbaar onderwijs

Centro educativo 20 de Mayo in Patzún

Gebouwd in 2005

Kleuter-, lager-, en middelbaar onderwijs

Met opleidingen elektriciteit, automechanica en kleuterleerkracht

Contact met onze leden en de scholen

Het persoonlijk contact met de peetouders speelt zeker in ons voordeel. Vanaf het ogenblik dat een kind niet meer op school zit, worden de peters en meters onmiddellijk op de hoogte gebracht.

 

Een drietal keer per jaar ontvangen de peetouders post van hun petekind, waarbij ook de resultaten van hun examens. Via ons driemaandelijks tijdschriftje ‘De Kleine Maya’ krijgen peetouders en leden bovendien info over het schoolleven en over de samenleving en de tradities van het land.

 

Elke maand ontvangt het bestuur een gedetailleerd financieel verslag van de directies van elk van de 4 scholen, zodat de gefinancierde uitgaven op de voet kunnen opgevolgd worden. Van aankopen en/of aanpassingen aan de infrastructuur worden, behalve de facturen, ook foto’s doorgestuurd.

Hierdoor kunnen we ons beperken tot slechts 1 jaarlijks werkbezoek aan de projecten ter plaatse om persoonlijk na te gaan waar de noden liggen en om eventuele problemen op te lossen die moeilijk via het internet te behandelen zijn.

Ontmoetingscentrum

Ontmoetingscentrum De Kleine Maya is elke zondag open van 14u30 tot 19u.